Uproszczony model wdrożenia rachunku kosztów działań sterowany czasem, bazujący na podejściu dwuetapowym

Monika Raulinajtys-Grzybek,Krzysztof Frydziński

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Ekonomia

23/3, 2017

Pages from 107 to 122

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout