Articles

Monika Gorzelak

Articles

Rola statystki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju. Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju w kontekście pomiaru jakości życia

AbstractDownload article

sustainable development, sustainable development indicators, quality of life, public health

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout