Articles

Joanna Wardzała : 0000-0003-4475-3795

Articles

Wprowadzenie

Download article

Młode pokolenie wobec pracy, konsumpcji oraz sukcesu

AbstractDownload article

Młodzi konsumenci wobec nowych mediów — racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?

AbstractDownload article

Zachowania organizacyjne w małych firmach z udziałem kapitału zagranicznego we Wrocławiu

AbstractDownload article

Sprawozdanie z konferencji „Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między pragmatyzmem a dyferencjacją”

Download article

Recenzja: Magdalena Arczewska, Społeczne role sędziów rodzinnych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout