Articles

Renata Raszewska-Skałecka : 0000-0001-7467-5703

Articles

Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych

AbstractDownload article

Polityka administracyjna a samorządowa polityka oświatowa — na gruncie nauk prawnoadministracyjnych

AbstractDownload article

Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

AbstractDownload article

education, school, globalisation, civilisation, challenges, political and social system, transformation, environment, educational policy, educational reforms, educational objectives, public administration, local government

Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda

AbstractDownload article

educational reality, educational challenge, school reform, right to education, compulsory education for a child at the age of 6, primary school, social expectations, освітня буденні, освітній виклик, реформа освіти, право до навчання, шкільний обов’язок, шкільний обов’язок шестирічної дитини, початкова школа, суспільні очікування

Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji

AbstractDownload article

Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane

Download article

Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych. Uwagi wstępne

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout