Articles

Anna Brdulak : 0000-0001-7881-1303

Articles

Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców miast — wybrane przykłady rozwiązań w polskich start-upach

AbstractDownload article

start-up, innovative business, city, quality of life, technologies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout