Articles

Julitta Koćwin

Articles

Między monetaryzmem a gospodarką regulowaną. Wpływ światowego kryzysu na rynkach finansowych (2008–2009) na modernizację liberalnych teorii rozwoju gospodarczego

AbstractDownload article

financial crisis, monetarism, interventionism, controlled market

AbstractDownload article

PPK, third pillar, pension, pension funds, savings

Zainteresowanie oraz opłacalność oszczędzania na emeryturę w III filarze

AbstractDownload article

pension, pension funds, savings, III Pillar, bank deposits

Meandry wiedzy społeczeństwa polskiego na temat zasad systemu emerytalnego (w świetle badań)

AbstractDownload article

Factoring instytucją współczesnego finansowania działalności gospodarczej

AbstractDownload article

factoring, financial instruments, external financing

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout