Articles

Adam Łukojć : 0000-0002-0937-8195

Articles

Analiza wpływu wybranych czynników na popyt na usługę zarządzania funduszem inwestycyjnym

AbstractDownload article

mutual fund, investment decision, management fee

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout