Articles

Ewa Sobolewska-Poniedziałek : 0000-0003-4142-681X

e.sobolewska-poniedzialek@wez.uz.zgora.pl

Articles

Dobrostan finansowy osób w dojrzałym i starszym wieku w wybranych krajach Unii Europejskiej

AbstractDownload article

financial well-being, elderly people, quality of life, income inequalities

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout