Articles

Łukasz Jasiński

lukasz.jasinski@poczta.umcs.lublin.pl

Articles

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes ubezpieczeniowy

AbstractDownload article

healthcare system, health insurance, ObamaCare

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farmaceutyczny

AbstractDownload article

pharmaceutical business, healthcare system, medicines, ObamaCare

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout