Articles

Beata Sieńko-Kowalska

Articles

Skutki przewalutowania kredytów denominowanych we franku szwajcarskim na Węgrzech

AbstractDownload article

denominated in foreign currency loans in Hungary, automatic conversion of foreign currency

Znaczenie przejścia na euro z punktu widzenia polityki pieniężnej realizowanej w Polsce

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout