Artykuły

Renata Raszewska-Skałecka ORCiD: 0000-0001-7467-5703

Artykuły

Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych

AbstractPobierz artykuł

Polityka administracyjna a samorządowa polityka oświatowa — na gruncie nauk prawnoadministracyjnych

AbstractPobierz artykuł

Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

AbstractPobierz artykuł

education, school, globalisation, civilisation, challenges, political and social system, transformation, environment, educational policy, educational reforms, educational objectives, public administration, local government

Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda

AbstractPobierz artykuł

educational reality, educational challenge, school reform, right to education, compulsory education for a child at the age of 6, primary school, social expectations, освітня буденні, освітній виклик, реформа освіти, право до навчання, шкільний обов’язок, шкільний обов’язок шестирічної дитини, початкова школа, суспільні очікування

Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji

AbstractPobierz artykuł

Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy