Ekonomia, 22/1, 2016, ss.64

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Innovations in the Practice of Production and Trade Enterprises in EU Countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.1

AbstractDownload articleDownload article

innovations, enterprises, trade, production

Wspólnotowe społeczeństwa a wzrost gospodarczy. Mechanizmy oddziaływania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.2

AbstractDownload articleDownload article

collectivism, individualism, economic development, causal mechanism

Ochrona interesów konsumentów przed działaniami parabanków sprawowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.3

AbstractDownload articleDownload article

financial market, consumer protection, parabanks, unfair advertising, contract patterns

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout