Ekonomia, 18, 2010

Zmiany systemowe w otoczeniu międzynarodowym

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wspomnienia

Droga życiowa

Pobierz artykułPobierz artykuł

Pożegnanie Profesora Tomasza Afeltowicza

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wspomnienie o Profesorze Tomaszu Afeltowiczu nie tylko jako o ekonomiście

Pobierz artykułPobierz artykuł

Istota systemów ekonomicznych

Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

private property, property rights, socialism, capitalism

Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stanisław Grabski, historical sociologism, development of capitalism, economic reforms in the Second Polish Republic

Model społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu Wincentego Stysia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wincenty Styś, social market economy

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

O wolności ekonomicznej w okresie reformowania gospodarki polskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

economic freedom, negative freedom, compulsion, right

Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł konkurencji UE

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

exchange of information, agreement to exchange of information, horizontal agreements, cartels

Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej. System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

consumer protection, competition policy

System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

market economy system, government, government efficiency, competitiveness

Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Keynesian economists versus Neoclassical economists, causes of economic crisis, economics in crisis time, remedies for crisis, the role of the State in the modern economy, the future of Capitalism

Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

FDI, knowledge spillovers

Przedsiębiorstwo międzynarodowe w perspektywie sieci biznesowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

international enterprise, business network

Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

expansiveness, innovativeness, creativity, regional economic development, Lower Silesia

Restrukturyzacja gospodarki — aspekty finansowe i prawne

Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

systemic transformation, international competitiveness, national branding

Istota i rodzaje systemów emerytalnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

pension, pension scheme, pension system

Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

hossa, bessa, investment firms, financial results of brokerage houses, economic crisis

Cele długoterminowych decyzji finansowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

financial decisions, the objectives of financial decisions, the criterion of flow, resulting criterion, the efficiency of financial decisions

Outsourcing IT jako jedna z form ograniczania kosztów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

outsourcing, IT, service sector

Factoring instytucją współczesnego finansowania działalności gospodarczej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

factoring, financial instruments, external financing

An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public and non-public higher education, revenues from didactic activity, revenues from research activity

Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

advertising, forbidden and unfair advertising, act of unfair competition, misleading advertising, product placement

Zmiany systemowe w otoczeniu międzynarodowym

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

corruption, public procurement

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy