Ekonomia, 23/4, 2017, ss.326

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.1

Download articleDownload article

Ujęcie jakości życia w badaniu stanu zielonej gospodarki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.2

AbstractDownload articleDownload article

green economy, quality of life, monitoring indices

Rola statystki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju. Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju w kontekście pomiaru jakości życia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.3

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, sustainable development indicators, quality of life, public health

Styl życia a świadomość ekologiczna konsumentów na rynku turystycznym — relacje, uwarunkowania i problemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.4

AbstractDownload articleDownload article

ecological awareness, consumer, tourist market, lifestyle

Wspólnoty intencjonalne jako przykład alternatywnego stylu życia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.5

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, intentional communities, consumerism, sustainable development, ecovillage

Style życia we współczesnym społeczeństwie i ich wpływ na zachowanie rynkowe młodych konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.6

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, consumer behaviour, consumerism, sustainable development

Analiza porównawcza jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.7

AbstractDownload articleDownload article

quality of life, senility, health of society, poverty indicator

Dobrostan finansowy osób w dojrzałym i starszym wieku w wybranych krajach Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.8

AbstractDownload articleDownload article

financial well-being, elderly people, quality of life, income inequalities

Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.9

AbstractDownload articleDownload article

labor market, older people, discrimination, exclusion, occupational activity

Możliwości i perspektywy ekumenicznej posługi duchownych wobec chorych w warunkach hospitalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.10

AbstractDownload articleDownload article

ecumenism, ministry to the sick, anointing of the sick, hospital chaplain, medical services, canon law

The contribution of Polish technical thought to the quality of life in developed countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.11

AbstractDownload articleDownload article

international transfer of knowledge, international migration of human capital, QOL, PCT patent applications, Poland

Żywność funkcjonalna w Unii Europejskiej — pojęcie, wymagania i rozwój rynku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.12

AbstractDownload articleDownload article

functional foods, nutrition claims, health claims

Dylematy zdrowotne Polaków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.13

AbstractDownload articleDownload article

state of health, health care, healthy lifestyle

Zmiany dotychczasowego stylu życia pod wpływem leczenia dietą bezglutenową w celiakii. Przyczynek do badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.14

AbstractDownload articleDownload article

style of life, gluten-free diet, coeliac disease, social life, psychosocial functioning

Budowanie właściwych wzorców żywieniowych u otyłego dziecka. Studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.15

AbstractDownload articleDownload article

obesity, child, eating patterns, low energy diet

The impact of gender on control behavior when purchasing a new type of cheese

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.16

AbstractDownload articleDownload article

control behavior, organic product, nutrition value, attitude, gender

Występowanie pałeczek Legionella sp. w instalacjach ciepłej wody użytkowej w obiektach hotelarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.17

AbstractDownload articleDownload article

Legionella sp., hotels, hot water systems, Legionellosis

Uwarunkowania zarządzania własnym zdrowiem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.18

AbstractDownload articleDownload article

personal health, management of personal health, behavioral economics, health promotion

Health-resort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.19

AbstractDownload articleDownload article

health-resort, spa, health tourism, balneotourism, model of a health-resort sector

The impact of generic medicines on the European pharmaceutical market: The example of Poland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.20

AbstractDownload articleDownload article

generic medicines, monopoly, competition, patented drug, market access, social value

Aplikacje m-health i ich zastosowanie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.21

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, m-health, medical applications, health applications, sports applications

Mobilne aplikacje medyczne jako narzędzia wspierające organizację polskiego systemu ochrony zdrowia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.22

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, medicine, patient, Internet, e-health, telemedicine

Promocja usług prozdrowotnych w aptece ogólnodostępnej. Ujęcie prawne i ekonomiczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.23

AbstractDownload articleDownload article

pharmacy, pharmaceutical services, pharmaceutical law

Aktywność fizyczna determinantą zdrowia populacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.24

AbstractDownload articleDownload article

physical activity, healthy adults, social determinants of health (SHD)

Uprawianie sportu rekreacyjnego a aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Nadieżda”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.25

AbstractDownload articleDownload article

people with visual disabilities, recreational sports, active socially

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout