Ekonomia, 23/4, 2017, ss.326

Strony tytułowe i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ujęcie jakości życia w badaniu stanu zielonej gospodarki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

green economy, quality of life, monitoring indices

Rola statystki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju. Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju w kontekście pomiaru jakości życia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sustainable development, sustainable development indicators, quality of life, public health

Styl życia a świadomość ekologiczna konsumentów na rynku turystycznym — relacje, uwarunkowania i problemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ecological awareness, consumer, tourist market, lifestyle

Wspólnoty intencjonalne jako przykład alternatywnego stylu życia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

lifestyle, intentional communities, consumerism, sustainable development, ecovillage

Style życia we współczesnym społeczeństwie i ich wpływ na zachowanie rynkowe młodych konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

lifestyle, consumer behaviour, consumerism, sustainable development

Analiza porównawcza jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

quality of life, senility, health of society, poverty indicator

Dobrostan finansowy osób w dojrzałym i starszym wieku w wybranych krajach Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

financial well-being, elderly people, quality of life, income inequalities

Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

labor market, older people, discrimination, exclusion, occupational activity

Możliwości i perspektywy ekumenicznej posługi duchownych wobec chorych w warunkach hospitalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ecumenism, ministry to the sick, anointing of the sick, hospital chaplain, medical services, canon law

The contribution of Polish technical thought to the quality of life in developed countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

international transfer of knowledge, international migration of human capital, QOL, PCT patent applications, Poland

Żywność funkcjonalna w Unii Europejskiej — pojęcie, wymagania i rozwój rynku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

functional foods, nutrition claims, health claims

Dylematy zdrowotne Polaków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

state of health, health care, healthy lifestyle

Zmiany dotychczasowego stylu życia pod wpływem leczenia dietą bezglutenową w celiakii. Przyczynek do badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

style of life, gluten-free diet, coeliac disease, social life, psychosocial functioning

Budowanie właściwych wzorców żywieniowych u otyłego dziecka. Studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

obesity, child, eating patterns, low energy diet

The impact of gender on control behavior when purchasing a new type of cheese

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

control behavior, organic product, nutrition value, attitude, gender

Występowanie pałeczek Legionella sp. w instalacjach ciepłej wody użytkowej w obiektach hotelarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Legionella sp., hotels, hot water systems, Legionellosis

Uwarunkowania zarządzania własnym zdrowiem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.18

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

personal health, management of personal health, behavioral economics, health promotion

Health-resort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.19

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

health-resort, spa, health tourism, balneotourism, model of a health-resort sector

The impact of generic medicines on the European pharmaceutical market: The example of Poland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.20

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

generic medicines, monopoly, competition, patented drug, market access, social value

Aplikacje m-health i ich zastosowanie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.21

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mobile applications, m-health, medical applications, health applications, sports applications

Mobilne aplikacje medyczne jako narzędzia wspierające organizację polskiego systemu ochrony zdrowia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.22

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mobile applications, medicine, patient, Internet, e-health, telemedicine

Promocja usług prozdrowotnych w aptece ogólnodostępnej. Ujęcie prawne i ekonomiczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.23

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

pharmacy, pharmaceutical services, pharmaceutical law

Aktywność fizyczna determinantą zdrowia populacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.24

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

physical activity, healthy adults, social determinants of health (SHD)

Uprawianie sportu rekreacyjnego a aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Nadieżda”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.25

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

people with visual disabilities, recreational sports, active socially

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy