Ekonomia, 21/3, 2015, ss.53

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload articleDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Repugnancy, Marginalism, Transitivity, and Population Ethics

AbstractDownload articleDownload article

Repugnant Conclusion, population ethics, axiom of transitivity, diminishing marginal utility

Big Data — narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta

AbstractDownload articleDownload article

Big Data, data analysis of large volume, 3Vs, financial institutions, competitive advantages

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout