Ekonomia, 20/3, 2014, ss.56

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Testing of asset and profit strategy through investment portfolio formation in Baltic States stock exchange

AbstractDownload articleDownload article

investment portfolio formation, asset and profit strategy, fundamental analysis, value investment

Finansowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych

AbstractDownload articleDownload article

non-governmental organization, third sector, local government unit

Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.

AbstractDownload articleDownload article

social security system, pensions, pay-as-you-go system, private pension funds, Polish private pension funds, Polish pension reform, Polish pension reform of 2013, ZUS, FUS, OFE, Open Pension Funds, pension system in Poland

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout