Ekonomia, 15, 2007

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Determinanty zmian w gospodarce światowej

Regulacja gospodarki światowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

World Trade Organisation (WTO) and the issues of further reductions of international trade barriers in the condition of globalisation

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

The bond of justice

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

La durabilité telle qu’elle apparaît dans la relation entre le systeme socio-économique et le capital naturel

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Avantages compétitifs et frontieres de la fi rme multinationale: nouvelles réfl exions liées a l’économie de la connaissance

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne działalności gospodarczej

Kraj jako marka handlowa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Znaczenie przejścia na euro z punktu widzenia polityki pieniężnej realizowanej w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zorganizowany rynek kapitałowy elementem systemu finansowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Synergia jako element warunkujący konkurencyjność MSP funkcjonujących w klastrze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Problem dyscypliny finansów publicznych w państwowej szkole wyższej. Zarys prawny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Handel elektroniczny w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wskaźnik korporacyjności – ujęcie dla rynku producentów samochodów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawne aspekty zmian w działalności podmiotów gospodarczych

Transakcje sekurytyzacji aktywów w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przypadek rynku wartości negatywnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy