Ekonomia

25/4, 2019

2020

Pages: 116

25/3, 2019

2019

Pages: 66

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Zjawisko firm zombie i jego przyczyny
(Daniel Góra)

Austrian welfare economics: A reply to Wysocki and Megger
(Jakub Bożydar Wiśniewski)

Neoklasyczne teorie dyskryminacji w warunkach konkurencji doskonałej — anal...
(Alicja Sielska)

More >

25/2, 2019

2019

Pages: 60

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Efektywność akademickich klubów sportowych funkcjonujących w szkolnictwie w...
(Łukasz Brzezicki)

Wyzwania rozwojowe w najszybciej rozwijających się krajach azjatyckich
(Wioletta Nowak)

Ocena jakości obsługi klienta metodą "mystery shopping" na przykładzie bank...
(Aleksandra Wicka, Olga Podlińska)

More >

25/1, 2019

2019

Pages: 80

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Human shields, missiles, negative homesteading and libertarianism
(Walter E. Block)

Wage versus efficient bargaining in a Cournot duopoly: A Preliminary Note o...
(Domenico Buccella)

Mnożnik kreacji pieniądza – pojęcie, ograniczenia i krytyka
(Michał Kresak)

More >

24/4, 2018

2019

Pages: 92

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Suplementy diety a prawa konsumentów
(Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło)

Symbolika krwi a bezkrwawa dieta w Starym i Nowym Testamencie i jej wpływ n...
(Sławomir Stasiak)

Starsi ludzie jako segment rynku reklamy w Polsce
(Jerzy Widerski)

More >

24/3, 2018

2019

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Wioletta Nowak, Katarzyna Szalonka)

The right to a clean environment: A warrant of sustainable development?
(Justyna Bazylińska-Nagler)

Proekologiczne i prooszczędnościowe zachowania gospodarstw domowych jako ko...
(Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz)

More >

24/2, 2018

2018

Pages: 134

Strony redakcyjne i spis treści
( )

The Giffen good — a praxeological approach
(Igor Wysocki, Walter E. Block)

Analiza wpływu wybranych czynników na popyt na usługę zarządzania funduszem...
(Adam Łukojć, Iwona Białomazur)

Cluster — a new trend or necessity?
(Magdalena Markiewicz)

More >

24/1, 2018

2018

Pages: 184

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Prawne aspekty udzielania kredytów denominowanych oraz indeksowanych do wal...
(Tadeusz Białek, Joanna Niska)

Uprawnienia kredytobiorcy zaciągającego kredyt denominowany lub indeksowany...
(Magdalena Paleczna, Edyta Rutkowska-Tomaszewska)

Umowy dotyczące hipotecznych kredytów „walutowych” (tak zwanych frankowych)...
(Zygmunt Rajchemba)

More >

23/4, 2017

2018

Pages: 326

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Wioletta Nowak, Katarzyna Szalonka)

Ujęcie jakości życia w badaniu stanu zielonej gospodarki
(Dorota Wyszkowska, Helena Artemiuk, Anna Godlewska)

Rola statystki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju k...
(Monika Gorzelak)

More >

23/3, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Application of modified Laffer Curve in the Marriage Market using Exit Cost...
(Feler Bose)

Charitable activities of Russian companies
(Elena Davydenko)

Quasi-obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych na p...
(Marek Szczepański)

More >

23/2, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wokół „Patologii transformacji” Witolda Kieżuna — uwagi krytyczne
(Marcin Zieliński)

Rejoinder to Guenzl on Theft and the Return of Private Property
(Walter E. Block)

Imperialne interpretacje rewolucji przemysłowej w Anglii
(Mateusz Machaj)

More >

23/1, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Katarzyna Szalonka)

Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech
(Olga Komorowska)

Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnoś...
(Mirosława Janoś-Kresło)

More >

22/4, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Income Equalization Does Not Confer Net Social Benefits
(Jonathan Lingenfelter, Walter E. Block, Lucas M. Engelhardt)

Ekonomiczne aspekty secesji. Uwagi na temat gospodarczych efektów secesji w...
(Przemysław Michał Hankus)

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farm...
(Marta Makowska, Łukasz Jasiński)

22/3, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Znaczenie efektu Cantillona w teorii ekonomii
(Arkadiusz Sieroń)

Forestalling, Positive Obligations and the Lockean and Blockian Provisos: R...
(Walter E. Block)

U źródeł leseferyzmu i subiektywizmu myśli Murraya Rothbarda. Arystoteles, ...
(Radosław Wojtyszyn)

22/2, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes ubez...
(Łukasz Jasiński, Marta Makowska)

Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu — nowa forma współpracy gosp...
(Adriana Kalicka-Mikołajczyk)

Czasowy całkowity zakaz reklamy otwartego funduszu emerytalnego
(Sebastian Jakubowski)

22/1, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Innovations in the Practice of Production and Trade Enterprises in EU Count...
(Aurelija Burinskienė, Vita Marytė Janušauskienė)

Wspólnotowe społeczeństwa a wzrost gospodarczy. Mechanizmy oddziaływania
(Mariusz Maziarz)

Ochrona interesów konsumentów przed działaniami parabanków sprawowana przez...
(Barbara Majewska-Jurczyk)

21/4, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Marginal Unit vs. Marginal Unit — Some Additional Thoughts on the Differenc...
(Mateusz Machaj)

Klasyfikacja efektu Cantillona
(Arkadiusz Sieroń)

Finansowanie dziedzictwa kulturowego z funduszy UE
(Sebastian Madej, Małgorzata Madej)

21/3, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w ś...
(Łukasz Jasiński, Dominika Klimek-Smęt)

Repugnancy, Marginalism, Transitivity, and Population Ethics
(Jakub Bożydar Wiśniewski)

Big Data — narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta
(Dariusz Filip)

21/2, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Instytucje i mechanizmy gospodarowania
(Stefan Małecki-Tepicht)

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy
(Alicja Sielska)

A Note on Collective Action, Cooperation, Collusion, and Voluntary Producti...
(Jakub Bożydar Wiśniewski)

21/1, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy
(Arkadiusz Sieroń)

Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych
(Przemysław Hałub)

A comment on the concept of desire satisfaction and the Mises-Hayek dehomog...
(Jakub Bożydar Wiśniewski)

More >

20/4, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

O dwóch aksjologiach gospodarowania
(Stefan Małecki-Tepicht)

Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?
(Witold Kwaśnicki)

Problem dyskryminacji kobiet — analiza wybranych teorii neoklasycznych opar...
(Alicja Kuropatwa)

20/4, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

O dwóch aksjologiach gospodarowania
(Stefan Małecki-Tepicht)

Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?
(Witold Kwaśnicki)

Problem dyskryminacji kobiet — analiza wybranych teorii neoklasycznych opar...
(Alicja Kuropatwa)

20/4, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

O dwóch aksjologiach gospodarowania
(Stefan Małecki-Tepicht)

Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?
(Witold Kwaśnicki)

Problem dyskryminacji kobiet — analiza wybranych teorii neoklasycznych opar...
(Alicja Kuropatwa)

20/3, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Testing of asset and profit strategy through investment portfolio formation...
(Diana Cibulskienė, Martynas Brazauskas)

Finansowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami poz...
(Joanna Hołodnik)

Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.
(Arkadiusz Sieroń)

20/2, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Murray Rothbard, najważniejszy austriacki ekonomista?
(Mateusz Machaj)

Interwencja binarna jako przykład państwowego etatyzmu w gospodarce
(Radosław Wojtyszyn)

Interwencja triangularna i jej konsekwencje dla gospodarki
(Radosław Wojtyszyn)

20/1, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

O ukrytych innowacjach, możliwościach ich pomiaru i polityce proinnowacyjne...
(Marcin Zieliński)

Michael Polanyi a rozwój idei porządku spontanicznego w XX wieku: w cieniu ...
(Przemysław Leszek)

The methodology of the Austrian school of economics: The present state of k...
(Jakub Bożydar Wiśniewski)

More >

19/4, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego 1999-2013
(Mateusz Benedyk)

Czym jest Bitcoin?
(Arkadiusz Sieroń)

Wynagrodzenie robotników w kapitalizmie w encyklikach społecznych Jana Pawł...
(Ryszard J. Kubisz)

More >

19/3, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Cechy Spółdzielni Socjalnej — kierunek zmian ustawodawczych
(Agnieszka Kłodnicka)

La corruption dans l’approche économique
(Jan Gola)

Działalność prowadzona w dobie kryzysu gospodarczego przez przedsiębiorców ...
(Ewa Chmielarczyk)

More >

19/2, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie i...
(Jolanta Żukowska)

Między monetaryzmem a gospodarką regulowaną. Wpływ światowego kryzysu na ry...
(Julitta Koćwin)

The World Bank Revised Minimum Standard Model: Concepts and limitations
(Wioletta Nowak)

More >

19/1, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Witold Kwaśnicki, Mariusz Dybał, Mateusz Machaj)

Włoski dystrykt przemysłowy — rekomendacje dla Polski
(Jerzy Figuła)

PKB a aktywność ekonomiczna oraz wzrost gospodarczy
(Mateusz Machaj, Jan Lewiński)

More >

18, 2010

2010

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Leon Olszewski)

Droga życiowa
(Leon Olszewski)

Pożegnanie Profesora Tomasza Afeltowicza
(Leon Olszewski)

More >

17, 2009

2009

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Leon Olszewski)

Global public goods, global regulation and development of transition econom...
(Leon Olszewski)

Screening the theories of institutional dynamics in the light of the post-s...
(Petra Koleva, Nathalie Rodet-Kroichvili, Julien Vercueil)

More >

16, 2008

2008

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Leon Olszewski)

Dimensions sociales du développement soutenable de l'Europe Centrale et Ori...
(Leon Olszewski, Barbara Olszewska)

Ekonomiczne podejście do wspólnotowych reguł konkurencji
(Justyna Bazylińska-Nagler)

More >

15, 2007

2007

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Leon Olszewski)

Regulacja gospodarki światowej
(Leon Olszewski)

World Trade Organisation (WTO) and the issues of further reductions of inte...
(Zdzisław W. Puślecki)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout